Üleminek tavalistelt veearvestitelt kaugloetavatele arvestitele – Mida peab teadma?

Kaugloetav veearvesti – erinevused tavalise arvestiga


Kaugloetav veearvesti on välimuselt, kujult ja mõõtmetelt samasugused nagu tavalised mehaanilised veearvestid, kuid neil on lisaks raadiomoodul, mis saadab tarbimise andmeid. Eraldi on kasutuses soojaveearvestid ja külmaveearvestid ning täiselektroonilised ning mehaanilised moodulitega arvestid.

 

Millised on kaugloetava veearvesti eelised tavaarvestite ees? Mida võidab sellest kortermaja elanik või kortermaja üldiselt?

Korteriomanikul jääb ära igakuine näitude saatmine, nii et enam ei pea muretsema, kui näidu edastamine ununeb. Ühistu ja raamatupidaja vaatevinklist on võiduks see, et veevahed vähenevad, kuna kõik korterisisesed veenäidud tulevad ühel ajal. Näite ei pea enam küsima ega ootama. Lisaks ei pea raamatupidajad enam näite käsitsi sisestama, sest MESA arvestusteenus väljastab failid, mida levinumad raamatupidamisprogrammid töödelda oskavad. Digitaalsete veearvestite mõõtetäpsus on oluliselt suurem kui tavalistel mehaanilistel veearvestitel. Lisaks sellele salvestab kaugloetav veearvesti 12 kuud oma kuulõpu näidud. Meie teenust kasutades on neid näite võimalik kontrollida, avastada lekketeateid ja näitudega manipuleerimisi. Kui korteri elanikul on küsimusi oma tarbimise kohta, saab MESA kauglugemissüsteemi abil ka tagantjärgi näitude väljavõtet teha. 

Kui kortermajas on varem olnud tavaarvestid, siis kuidas käib kaugloetavatele veearvestitele üleminek?

Üleminekul kaugloetavatele veearvestitele teeme paigaldusgraafiku, et inimesed saaksid olla valmis meie tehnikute tulekuks. Kaugloetav veearvesti saab paika 10-15 minutiga, kui paigaldustingimused on head. Paigalduse käigus plommitakse veearvesti ning fikseeritakse vanade ja uute veearvestite näidud ja seerianumbrid. Korteriomanikult palume ainult ligipääsu veearvestite juurde, et kontrollida kuulkraanide korrasolekut, mis teeb arvestite vahetuse võimalikuks. Teisi kohustusi elanikul pole. Seejärel paigaldame trepikodadesse andmekogumiskeskused, millest üks on peakeskus, mis hakkab meie serverisse tarbimisandmeid saatma.

Kuhu saadetakse andmed? Kas arvete edastamises ka midagi muutub

Seadmed saadavad andmed koridorides paigaldatud andmekogumiskeskustesse ning sealt saadetakse need edasi MESA serverisse. MESA arvestusteenust kasutades, kontrollime, et kõik seadmeid oleks töökorras, et neid ei oleks tahtlikult manipuleeritud, et majas ei oleks lekkeid ning pöörab korteriühistu tähelepanu suurematele tarbimiskäitumise muudatustele. Arvete edastamises muutub see, et ühistu ja raamatupidaja töö lihtsustub oluliselt, kuna kõik andmed on juba arvutiprogrammis ja midagi pole vaja arvutisse sisestada.

Kuidas hooldatakse kaugloetavaid veearvesteid

Kaugloetav veearvesti on hooldusvaba. Kui on mingi tõrge, siis saame meie sellest teate oma süsteemi ja reageerime vastavalt olukorrale. Elanikule jääb ka alles võimalus kontrollida oma reaalset näitu veearvestilt nagu vanasti. Ühistu peaks jälgima, et majja tulev vesi ei oleks väga lubjane või suure raua sisaldusega, mis võib veearvesti mehaanilisi osi rikkuda. See kehtib muidugi ka tavaliste veearvestite puhul. Sel juhul soovitame paigaldada veesüsteemi filtrid, mis suurema mustuse endasse kogub. Vaata lähemalt meie poolt pakutavaid kaugloetavaid veearvesteid: https://mesa.kaimo.ee/product/digitaalne-uhejoaline-veearvesti/

Kas üldvesi arvestatakse ka kaugelt ja kuidas on kortermaja elanikul võimalik veenduda, et selle näidu kauglugemisega on kõik korras? 

Peaveearvesti paigaldatakse tavaliselt kohaliku vee-ettevõtte poolt ja selle näit loetakse kohapealt ja edastatakse meile. Veevahed võivad tekkida, sest peaarvesti ja kaugloetava veearvesti näitude lugemine toimub erineval ajal, kuid kindlasti on see väga väike võrreldes sellega, kui kogu tarbimist käsitsi jälgides

MESA süsteemi on võimalik integreerida ka individuaalne küttearvestus – maksa nii palju kui tarbid. Ma maksan praegu ka ainult nii palju, kui ma tarbin. Mismoodi see MESA puhul erinev on?

Enamikus kortermajades makstakse kütte eest ruutmeetrite järgi. Mis tähendab, et olenemata sellest, kas elanik ise tahab kütet vähem või säästlikumalt tarbida, peab ta ikkagi maksma ka selle eest, kui palju on tarbinud tema naabrid ja kogu maja. MESA küttekulujaoturite puhul maksab igaüks ainult vastavalt oma tarbimisele. Radiaatorite peale paigaldatakse väike seade – küttekulujaotur, mis loeb konkreetse küttekeha tarbimist. Radiaatorit reguleerides ongi võimalik täpselt nii palju kütte eest maksta, kui sa tegelikult tarbid, ja selle abil kokku hoida. Teine oluline nüanss küttekulujaoturite paigaldamisel on, et inimestel tekib motivatsioon kokku hoida, mille läbi väheneb kogu maja küttetarbimine ja küttekulu. MESA küttekulujaotureid kasutades saab tarbimisharjumusi muuta, mis toob raha kokkuhoiu.

Siduri 3, Tallinn 11313

Vaata kaarti suuremalt

Küsi pakkumist

    Go to Top