Soojuse mõõtmine

Soojuse mõõtmiseks on erinevaid mooduseid. Siiani kasutatakse väga intensiivselt süsteemi, mille järgi maksustatakse korteri ruutmeetri alusel põhimõttel “kõigile võrdselt”. MESA süsteem pakub võimalust küttekulusid arvestada tegeliku tarbimise alusel. Samat moodust kasutate Te juba elektri-, gaasi- ja veearvestamisel, mis on igati loogiline ja asjakohane. Korteripõhine soojusemõõtmine on väga tähtis ka seetõttu, sest see annab reaalset tagasisidet, kas investeeringud on tehtud õigesti. Küttekulujaoturitega mõõtmine ja arvestamine annab võimaluse oma tarbimisharjumisi reguleerida ning kontrollida.

 Soojusarvesti MESAtec

SiemecaTM soojusarvestite uue generatsiooni eripäraks on seadmete kasutamislihtsus ja mugavus. Soojusarvesti tablool kuvatakse järjestikus kõik vajalikud andmed, mistõttu pole vajalik seadme kasutajapoolne käsitsemine. Samuti lihtsustab see teeninduspersonalil andmete lugemisprotsessi tingimustes, kus on seadmele juurdepääs raskendatud.

Raadiomooduliga kompaktsoojusarvesti MESAtec 868-1

• Patarei eluiga: 10 aastat;
• Nimiläbilaskevõime Qn=0,6; 1,5 või 2,5 m3/h;
• Standardpikkused: 80, 110, 130 mm;
• Üks korpusesisene temperatuuriandur;
• Digitaaltabloo;
• Arvestus võimalik läbi viia kütteperioodil igakuiselt;
• Tarbimisandmete kogumine seadme mällu;
• Andmete lugemine raadiomooduliga;
• Saatesagedus 868 MHz;
• Taatlemine teostatud;
• Garantii 2 aastat;

Küttekulujaotur MESApro GSM 868-1

Korterite või äriruumide tegelike küttekulude arvestamiseks kasutatakse modernseid mõõteseadmeid – IMG_5137_2küttekulujaotureid. Küttekulujaoturid tuleb paigaldada kõikidele radiaatoritele. Seade mõõdab küttekeha pinnatemperatuuri ja võtab arvesse ruumitemperatuuri. Olenevalt sellest, kui soojaks radiaator läheb ja kui pikalt köetakse, muutub seadme aktuaalne näit.

Seade ei näita Teie tarbimist ei kilovatt-tundides ega muudes füüsikalistes suurustes, vaid suhtelistes ühikutes, mis väljendavad Teie konkreetse radiaatori osakaalu elamu küttekulus. Mõõtja ühiku hinda ja selle kujunemist on näha Teile esitataval arvestuslehel.

Küttekulu arvestuses võetakse lisaks veel arvesse iga radiaatori tüüpi ja nimivõimsust, mida näitab Teie arvel toodud hindamistegur. Küttekuluarvestuse käigus arvestatakse Teie eluruumidele ka üldsoojusekulu.

Lisa kommentaar