Arvestusteenus

Peale kütte- ja veekulu individuaalse arvestuse tehnoloogia müügi ja hoolduse, tegeleb MESA Eesti ka arvestusteenuse pakkumisega. Kuna meil on väga kaasaaegne tootevalik, suudame igapäevaselt töödelda meie klientide korteritest tulnud andmeid ja vajadusel anda tagasisidet nende kohta. Arvestusteenus on tehtud kliendi jaoks võimalikult täpseks ja arusaadavaks, et ei tekiks küsimusi arvete lugemisel.
Meie jaoks on kõige tähtsam pakkuda läbipaistvust ja lihtsust arvestusteenuste puhul. Arvestuse tegemisel on lähtutud Euroopa Liidu direktiivist EN 834.

Arvestusteenuse tihedust on võimalik korraldada vastavalt kliendi soovidele, alatest igakuisest (kütteperioodi jooksul), kuni ühe korrani aastas. MESA Eesti teeb alati igale korterile ülevaatliku kokkuvõtte küttekuludest, mis on äärmiselt tähtis inimesele, kes tahab jälgida ja võrrelda oma tarbimist.

Pakume ka võimalust edastada meie arvestused raamatupidajale, kes saab selle sisestada otse oma raamatupidamisprogrammi.

Lisa kommentaar